Untuk Sebarang Pertanyaan Berkenaan Syarikat Pembekal PEKEMA Atau Untuk Permohonan Pembekal Baru,

Sila Hubungi : supplier@pekema.org.my

SUPPLIER JAPAN

SUPPLIER UK

SUPPLIER AUSTRALIA

SUPPLIER SOUTH AFRICA

SUPPLIER NEW ZEALAND