Memorandom Antara PEKEMA dan MARii

Memorandom Antara PEKEMA dan MARii

Memorandom Antara PEKEMA dan MARii Presiden PEKEMA, Dato’ Zainuddin Bin Abd Rahman di dalam ucapannya berkata, “Bagi bergerak selari dengan perubahan global industri automotif kini yang menuju ke arah tenaga bersih dan teknologi hijau, pihak PEKEMA telah menjalankan...
Choose Your Language »