Jumlah Kenderaan Penumpang & Komersial Baru Yang Didaftarkan Di Malaysia Dari Tahun 2013 Hingga 2017(September)
Jumlah Kenderaan Penumpang & Komersial Yang Dipasang Dan Dikeluarkan Di Malaysia Dari Tahun 2013 Hingga 2017(September)
Sumber dari : Laman Web Malaysian Automotive Association