SESI TAKLIMAT AKHIR MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM AP-DVS PEKEMA

Satu sesi taklimat akhir mengenai penggunaan Sistem AP – DVS PEKEMA @ Proses Kerja telah diadakan untuk perlaksanaan sistem Verifikasi dilaksanakan mulai 1 Ogos 2016 sebagaimana dipersetujui oleh pihak MITI.