ERSATUAN Pengimport dan Penjual Kenderaan Melayu Malaysia (Pekema) berharap Dasar Permit Import (AP) Terbuka akan terus diperkukuhkan dalam usaha merealisasikan hasrat membantu memperkasakan usahawan Melayu dalam sektor automotif. Sambil merujuk kepada dilema yang...

read more